Základní (spodní) stavba

Betonářská výztuž

  • Kari sítě
  • Žebírková ocel

Betonářský výztuž

Ztracené bednění

  • dle nabídky výrobců – Presbeton, Beton Brož – Diton, Best,

Ztracené bednění

Hydroizolace

  • oxidované pásy
  • modifikované pásy
  • pásy proti tlakové vodě
  • pásy proti radonu
  • asfaltové penetrační nátěry
  • doplňky

Extrudovaný polystyren

  •  tl.20 – 200mm, rozměr 1250x600mm

extrudovany polystyren